logo

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Nasze kursyNasze kursy są unikalne, ponieważ:

 • Autorzy programów kształcenia, WYKŁADOWCY i TRENERZY to wyjątkowe osoby. Entuzjaści i pionierzy polskiej laktacji, twórcy poradnictwa laktacyjnego, uznane autorytety oraz autorzy podręczników, publikacji i prac naukowych w tej dziedzinie.
 • Są praktykami i dzielą się doświadczeniem z pracy z matkami karmiącymi i ich dziećmi, wielu prowadzi poradnie laktacyjne i jest Międzynarodowymi Dyplomowanymi Konsultantami Laktacyjnymi (IBCLC) zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.
 • Uczą standardu porady laktacyjnej, który stworzyli, opublikowali i praktykują od 20 lat.
 • Przekazują aktualne protokoły postępowania z matką karmiącą w sytuacjach klinicznych oparte o światowe wytyczne m.in. The Academy Breastfeeding Medicine, Amerykańskiej Akademii Pediatrii.
 • Dbają o wysoki poziom nauczania przekazując wiedzę z ostatnich 3 lat. Mają ogromne doświadczenie w kształceniu, wielu jest nauczycielami akademickimi. Sami się szkolą, aby skuteczniej uczyć. Znają i stosują techniki aktywnego nauczania.
 • Poddają się ocenie uczestników i wyciągają z niej wnioski.

Nasze kursy są cenione przez uczestników głównie za to, że:

 • Są interdyscyplinarne! Przekazują aktualną, popartą wieloletnim doświadczeniem, wiedzę z wielu dziedzin medycyny (neonatologii, pediatrii, ginekologii i położnictwa, alergologii, gastrologii, chirurgii, fizjoterapii, neurologopedii), nie tylko z fizjologii i patologii laktacji.
 • Nikt się nie nudzi! Bo są multimedialne, obfitują w quizy, gry, dyskusje, ćwiczenia w parach i w grupach.
 • Zawierają wyjątkowe warsztaty psychologiczne, które uczą cennych umiejętności przydatnych nie tylko w komunikacji z kobietą w okresie okołoporodowym, ale też z resztą świata...
 • Uczą praktycznie! Podczas praktyk w poradniach laktacyjnych i na oddziałach położniczych nasi trenerzy przekazują swoje umiejętności i doświadczenie praktyczne.
 • Wszystkie nasze kursy uzyskały akredytację Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (jako kursy dokształcające). Prowadzimy zarejestrowane w izbach lekarskich kształcenie podyplomowe lekarzy (przyznajemy punkty edukacyjne). Współpracujemy z Urzędami Pracy oraz Centrum Wolontariatu.

Kursy mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych na poziomie II ogólnym oraz III specjalistycznym wiedzy o laktacji (patrz Poziomy kształcenia).

Kursy umożliwiają ubieganie się o tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego CDL, nadawanego przez CNoL oraz Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta LaktacyjnegoIBCLC, nadawanego przez International Board of Lactation Consultant Examiners IBLCE.

Kursy prowadzone są w oparciu o autorskie programy opracowane przez Magdalenę Nehring – Gugulską i Monikę Żukowską – Rubik oraz Joannę Żołnowską i Agnieszkę Pietkiewicz akredytowane przez NIL i CKPPIP oraz programy kursów specjalistycznych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Kursy odbywają się w Centrum Konferencyjno=Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty w Warszawie ul. Bobrowiecka 9 lub w Domu Pielgrzyma AMICUS w Warszawie, przy ul. Hozjusza 2. Gościmy też na terenie współpracujących z nami PLACÓWEK.


W roku 2017/2018 proponujemy programy kształcenia:

Poziom II ogólny

6 godz. Karmienie piersią w praktyce szpitala (dla szpitali)WIĘCEJ

12 godz. Karmienie piersią - standard w opiece okołoporodowej (dla szpitali) WIĘCEJ

4 godz. Karmienie piersią w praktyce lekarza. WIĘCEJ

20 godz. PROMOTOR KARMIENIA PIERSIĄ (dla nie medyków) WIĘCEJ

Poziom II/III zaawansowany

45 godz. EDUKATOR ds. LAKTACJI - kurs specjalistyczny - Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji WIĘCEJ

12 godz. Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych – standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego  WIĘCEJ

Poziom III specjalistyczny

105 godz. CERTYFIKOWANY DORADCA LAKTACYJNY - kurs dokształcający - Problemy w laktacji WIĘCEJ, certyfikaty: CDL, IBCLC

Warsztaty tematyczne:

7 godz. Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym - warsztaty psychologiczne. WIĘCEJ


Regulamin kształcenia ogólny
Warunki rekrutacji
WYMAGANIA DO UZYSKANIA CERTYFIKATU


OPISY KURSÓW:

KURS PROBLEMY w LAKTACJI

105 - godzinny kurs dokształcający dla lekarzy, położnych, pielęgniarek, które zamierzają prowadzić profesjonalne poradnictwo laktacyjne na poziomie III specjalistycznym i uzyskać Certyfikat Doradcy Laktacyjnego (CDL) lub Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego (IBCLC).

To wiedza interdyscyplinarna z wielu dziedzin medycyny. Specjaliści z wielu dziedzin prowadzący zajęcia patrzą na laktację z wielu stron. Kurs składa się z wykładów i warsztatów (60h), zajęć praktycznych (20h) oraz pracy własnej w wymiarze 25h. Podczas wykładów przekazujemy wiedzę o fizjologii laktacji, zasadach postępowania w czasie karmienia piersią i żywieniu matki i dziecka. Przekazujemy aktualną wiedzę na temat chorób piersi, a także innych schorzeń matki i dziecka mających wpływ na przebieg karmienia. Uczymy jak rozpoznawać przyczyny zdrowotne i psychologiczne zaburzeń laktacji. Bardzo szczegółowo omawiamy i ćwiczymy umiejętność postępowania terapeutycznego w różnych sytuacjach klinicznych. Uczymy jak utrzymać laktację w razie stosowania leków lub czasowych przeciwwskazań ze strony matki lub dziecka. Treści znacznie wykraczają poza poza zakres wiedzy uzyskanej podczas kształcenia przeddyplomowego, ale też podyplomowego w toku specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, pediatrii, neonatologii, ginekologii i położnictwa, medycyny rodzinnej, zdrowia publicznego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Podczas warsztatów z psychologiem uczestnicy poznają zasady dobrej komunikacji, techniki aktywnego słuchania i nabywają umiejętność skutecznej komunikacji, niezbędnej podczas udzielania porad laktacyjnych. Podczas warsztatów z fizjoterapeutą uczą się odpowiednio postępować z niemowlęciem, a podczas zajęć z neurologopedą - poznają tajniki fizjologii i patologii funkcji ssania. Podczas zajęć praktycznych w poradniach laktacyjnych lub na oddziałach położniczych nabywają umiejętności praktyczne niezbędne w pracy z karmiącą matką, uczą się udzielać porad według obowiązującego standardu, prowadzić dokumentację i pracować w zespole. Osoby tak wysoko wykształcone są przygotowane, aby pracować w poradniach laktacyjnych, organizować opiekę laktacyjną, opracowywać procedury i edukować personel w swoich jednostkach pracy (I, II, III poziom referencyjny). Na kurs powinny zgłaszać się osoby, które mają już pewne doświadczenie w pracy z matkami karmiącymi.

Koszt kursu: -2300 PLN (teoria- płatne w 3 ratach) + 600 PLN (20 h praktyk).

Część teoretyczna kursu odbywa się w Warszawie i składa z 4 trzydniowych sesji (czwartek od 15.00, cały piątek i sobota ):

I sesja 28,29 i 30 września 2017 roku,.......II sesja 26,27,28 października 2017 roku

III sesja 23,24,25 listopada 2017 roku, .....IV sesja 1,2,3 lutego 2018 roku

UWAGA! Zapisy na kurs zaczynający się na 28.09.2017 r. są zamknięte. Lista rezerwowa jest już zamknięta.

Następny kurs jesień 2018 -Zapisy na kurs zaczynający się we wrześniu 2018 r. będą aktywne od 1 lutego 2018 roku.

Informacje na temat kursu: kursy@kobiety.med.pl lub tel. 667 941 470

Część teoretyczna kursu odbywa się w Warszawie, praktyki również w kilku miastach na terenie Polski - listę miast można znaleźć na górze tej strony w- zakładce "Trenerzy".

Po ukończeniu kursu i wykazaniu odpowiedniej ilości godzin praktyki indywidualnej można zweryfikować nabytą wiedzę i umiejętności przystępując do egzaminów i zdobywając tytuły:

• Certyfikowany Doradca Laktacyjny, tytuł nadawany przez Centrum Nauki o Laktacji CNoL, szczegóły CERTYFIKAT
• Międzynarodowy Dyplomowany Konsultant Laktacyjny, tytuł nadawany przez International Board of Lactation Consultant Examiners IBLCE (Międzynarodowa Rada Egzaminująca Konsultantów Laktacyjnych) szczegółyPo zapoznaniu się z ofertą przejdź do WYBIERZ KURS.


EDUKATOR do spraw laktacji*

Kurs specjalistyczny - Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

45 - godzinny kurs specjalistycznydla położnych, (może być dofinansowany dla położnych przez ich macierzyste Izby - zgodnie z obowiązującym regulaminem obowiązującej w danej izbie)

które pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oraz móc zatrudnić się w placówkach leczniczych na stanowisku edukator ds. laktacji*obejmując specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią. Kurs przygotowuje położną do zorganizowania opieki laktacyjnej na oddziale I, II i III poziomu referencyjnego. Zgodnie z Nowym Standardem Opieki Okołoporodowej** osoba sprawująca opiekę nad matką w połogu powinna: umieć ocenić technikę karmienia i przebieg laktacji, skorygować nieprawidłowości, edukować w zakresie żywienia matki oraz dziecka, zapobiegać oraz rozwiązywać podstawowe problemy laktacyjne.

Szczególnie polecany również położnym środowiskowym (rodzinnym). Zgodnie z Nowym Standardem Opieki Okołoporodowej** położna rodzinna1) zachęca matkę do karmienia naturalnego noworodka, prowadzi instruktaż i koryguje nieprawidłowości w przebiegu karmienia piersią, ocenia przebieg karmienia naturalnego i czynniki ryzyka niepowodzenia w laktacji oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z laktacją;7) prowadzi edukację zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem: odżywiania matki karmiącej, korzyści z karmienia piersią, rozwiązywania i zapobiegania problemom związanym z laktacją (XIV. 10)

Kurs przedstawia szczegółową wiedzę o laktacji i uczy praktycznie, jak udzielać kobietom właściwego wsparcia w okresie okołoporodowym i na późniejszych etapach laktacji.

Program kursu:

Program znajduje się na stronach Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: Kursy specjalistyczne dla położnych

Kurs odbywa się w Warszawie podczas 2 dwudniowych sesji:

Planowany termin kursu:
gr 1 i 2 - 5, 6, 19, 20 wrzesień 2017 r.

gr 3 i 4 - 7, 8, 21, 22 września 2017r.

UWAGA!
Kurs otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia - jest w tym roku bezpłatny!

„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”

Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Nie pośredniczymy w rezerwacji noclegów.

* stanowisko pracy dla położnych zgodnie z Rozp. MZ z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151, poz. 896)
** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.09.2010 (nowelizacja
dn. 20 września 2012 roku (Dz.U.12.1100 z dn. 4.10. 2012).

Informacje na temat kursu: cnol@kobiety.med.pl tel: 725 256 211


Po zapoznaniu się z ofertą przejdź do WYBIERZ KURS.


PROMOTOR KARMIENIA PIERSIĄ

Kurs dla nie medyków pozytywnie zakręconych na sprawy karmienia piersią

23 - godzinny kurs przeznaczony dla osób o zawodach niemedycznych, które chcą stać się PROMOTORAMI KARMIENIA PIERSIĄ, poszerzyć wiedzę na temat karmienia naturalnego, pragną promować karmienie naturalne w środowisku lokalnym, pomagać matkom karmiącym zakładając lokalne grupy wsparcia (liderki grup wsparcia) lub tworząc portale i fora internetowe, mają pomysły na akcje promocyjne na rzecz tworzenia systemu wsparcia matek karmiących. Kurs obejmuje zarówno zagadnienia z fizjologii laktacji, postępowania w karmieniu piersią, ale też z historii promocji karmienia naturalnego w Polsce i na świecie, metod promocji karmienia naturalnego, różnych form pomocy matkom karmiącym. Dodatkowo oferujemy 5 h praktyk w szpitalu/poradni laktacyjnej oraz 3 h w organizacjach pozarządowych promujących karmienie piersią. Praktyki pokazują pracę doradcy laktacyjnego, z którym powinien nawiązywać współpracę promotor.

Kurs nie przygotowuje do prowadzenia poradnictwa laktacyjnego. Porada laktacyjna jest świadczeniem wymagającym szerokiej wiedzy medycznej, którą zdobywa się w trakcie kształcenia przed i podyplomowego położnych, pielęgniarek i lekarzy oraz specjalistycznych kursów takich jak Problemy w laktacji, czy Edukator do spraw laktacji.

Dyplom PKP nie daje uprawnień do udzielania porad laktacyjnych.


Szkolenie teoretyczne obejmuje:

- dwie 2-dniowe sesje (piątek-sobota)

- korzyści płynące z karmienia piersią - jak przekonać nieprzekonane mamy?

- prawidłowy przebieg laktacji - jak go osiągnąć?

- co może zaburzać laktację - jak radzić matce?

- promocja i systemy wsparcia karmienia piersią w Polsce i na świecie

- raport o stanie karmienia piersią w Polsce

- prawa matek karmiących

- odżywianie w czasie laktacji

- możliwości i zasady zdobywania środków na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności karmienia naturalnego.

Szkolenie praktyczne:

- prawidłowa technika karmienia piersią

- ocena przebiegu karmienia piersią

- gdzie się kończą moje kompetencje?

- kiedy potrzebna jest pomoc doradcy laktacyjnego - położnej, lekarza? czy znam takiego w mojej okolicy?

- jak zorganizować akcję promocyjną na rzecz karmienia piersią,

- jak animować działania w środowisku lokalnym,

- jak tworzyć lobbing na rzecz karmienia piersią i poradnictwa laktacyjnego wobec lokalnych i krajowych władz,

koszt: 790 zł teoria + 200 zł (5h praktyk).
W cenie szkolenia zawarte są: materiały, przerwy kawowe, obiady.

Po kursie zalecamy odbycie 3h praktyk w organizacji promującej zdrowie, a szczególnie karmienie piersią. Polecamy organizacje Honorowych Promotorów Karmienia Piersią.

Informacje na temat kursu w Warszawie: cnol@kobiety.med.pl tel 725 25 62 11KARMIENIE PIERSIĄ - STANDARD OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ

12 - godzinny kurs dokształcający, przeznaczony dla placówek, które podejmą wdrażanie nowych standardów opieki okołoporodowej* oraz położnych, pielęgniarek, lekarzy, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych sprawują opiekę nad kobietą podczas ciąży, porodu, połogu i chcą dostosować styl pracy do nowych wymagań.

Zgodnie z nowymi standardami opieki okołoporodowej* lekarze i położne mają obowiązek otoczyć kobietę szeroko rozumianą opieką laktacyjną: prowadzić edukację na temat karmienia piersią, inicjować rozpoczęcie laktacji, udzielać instruktażu i rozwiązywać podstawowe problemy laktacyjne.

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem wchodzi w życie 6 miesięcy od daty ogłoszenia

Kurs uczy jak realizować nowe standardy w praktyce; jego program obejmuje następujące zagadnienia:

Przygotowanie kobiety w ciąży do karmienia piersią;

Przebieg procedury pierwszego kontaktu matki z dzieckiem po porodzie;

Zasady postępowania w karmieniu piersią w pierwszych dobach po porodzie;

Wspieranie matek karmiących piersią w ciągu pierwszych miesięcy laktacji.

Dzięki szkoleniu, jego uczestnicy będą potrafili:

• edukować kobietę ciężarną w zakresie karmienia piersią na każdym etapie ciąży

• przygotować kobietę w ciąży w sposób praktyczny do karmienia piersią z uwzględnieniem czynników ryzyka zaburzeń laktacji

• promować karmienie piersią w okresie poporodowym

• umożliwić matce i dziecku pierwsze karmienie w kontakcie „skóra do skóry”

• ocenić technikę karmienia piersią oraz skorygować nieprawidłowości

• nauczyć matkę prawidłowej techniki karmienia piersią

• nauczyć matkę zasad prawidłowego postępowania podczas laktacji oraz monitorowania przebiegu karmienia

•ocenić skuteczność karmienia piersią

•rozwiązać podstawowe problemy laktacyjne lub skierować do doradcy laktacyjnego

• nauczyć ręcznego odciągania pokarmu

• wspierać matkę karmiącą w sytuacjach trudnych

Cena: 7500 zł

Metody nauczania: preferujemy metody aktywizujące uczestników - scenki, dyskusje, pracę w zespołach, wykłady w formie informacyjno-konwersacyjnej jak też warsztaty praktyczne, które - na życzenie Zamawiającego kurs - mogą być realizowane na oddziałach szpitala, przy pacjentkach.

Sposób i miejsce realizacji kursu: zajęcia trwają 2 dni – po sześć godzin (zegarowych). Oferujemy możliwość zamawiania szkolenia przez placówki ochrony zdrowia, okręgowe izby pielęgniarek i położnych i inne zainteresowane podmioty.Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych – standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego

12 - godzinny kurs dokształcający przeznaczony dla personelu szpitali III poziomu referencyjnego oraz oddziałów intensywnej terapii noworodka, którzy pragną sprawować nowoczesną opiekę nad matką i dzieckiem sprzyjającą wczesnej stymulacji laktacji i nakierowaną na żywienie dzieci mlekiem kobiecym.

Partnerem kursu jest Fundacja Bank Mleka Kobiecego

Program kursu obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

- Korzyści zdrowotne dla dziecka urodzonego przedwcześnie i chorego żywionego mlekiem matki biologicznej

- Problemy zdrowotne noworodków a karminie piersią, ze szczególnym uwzględnieniem wcześniactwa

- Rozbudzanie i utrzymywanie laktacji, pozyskiwanie siary i inne procedury z wykorzystaniem laktotechnologii

- Postępowanie z mlekiem matki dla dziecka zdrowego i chorego w domu i w szpitalu

- Najczęstsze problemy laktacyjne matek wcześniaków

Cena: 7500 zł

Metody nauczania: preferujemy metody aktywizujące uczestników - scenki, dyskusje, pracę w zespołach, wykłady w formie informacyjno-konwersacyjnej jak też warsztaty praktyczne, które - na życzenie Zamawiającego kurs - mogą być realizowane na oddziałach szpitala, przy pacjentkach.

Sposób i miejsce realizacji kursu: zajęcia trwają 2 dni – po sześć godzin (zegarowych). Oferujemy możliwość zamawiania szkolenia przez placówki ochrony zdrowia, okręgowe izby pielęgniarek i położnych i inne zainteresowane podmioty.


KARMIENIE PIERSIĄ W PRAKTYCE SZPITALA

Krótki, 6-ścio godzinny kurs jednodniowy, łatwy do zorganizowania dla pracowników szpitala oraz POZ. Omawia podstawowe zasady postępowania podczas rozpoczynania i prowadzenia laktacji u matek na oddziałach szpitalnych. Pozwala zrozumieć mechanizmy rządzące laktacją oraz psychikę kobiety w okresie okołoporodowym. Pokazuje jak zapewnić pacjentkom sukces w karmieniu piersią, aby zadowolone opuszczały szpital. Stanowi narzędzie motywujące personel szpitala do zmiany rutynowych praktyk zaburzających fizjologiczny przebieg karmienia piersią. Jest zaczątkiem dobrych zmian w organizacji opieki okołoporodowej.

Koszt kursu: od 3000 pln (cena za szkolenie grupy osób, obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe oraz materiały)

Koszt może ulec indywidualnej modyfikacji w zależności od potrzeb i możliwości Zamawiającej placówki.


KARMIENIE PIERSIĄ W PRAKTYCE LEKARZA *

3 – godzinne warsztaty ukazujące tajniki ludzkiej laktacji. Od anatomicznych i fizjologicznych mechanizmów poprzez techniczne aspekty aż do problemów zdrowotnych matki i dziecka, które spotyka lekarz w praktyce. Poprzez aktywne zajęcia, quizy, rozwiązywanie przypadków i grę zespołową uczymy się praktycznie jak właściwie postępować z matką karmiącą w różnych sytuacjach klinicznych.

alt

Zapraszamy lekarzy, którzy w swojej pracy zawodowej sprawują opiekę medyczną nad niemowlętami i małymi dziećmi oraz kobietami w okresie ciąży porodu i połogu.

Terminy do uzgodnienia z zamawiającą placówką.Po zapoznaniu się z ofertą przejdź do ZAPISY NA KURSY
Share
 

Newsletter

Login:

Email:

Kalendarz

« < Listopad 2017 > »
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

---Promują karmienie piersią

Kursy CNoL

 

 

FTK

Osobą prawną prowadzącą placówkę jest Fundacja Twórczych Kobiet.


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.