logo

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Nasze kursy



Nasze kursy są unikalne, ponieważ:

 • Autorzy programów kształcenia, WYKŁADOWCY i TRENERZY to wyjątkowe osoby. Entuzjaści i pionierzy polskiej laktacji, twórcy poradnictwa laktacyjnego, uznane autorytety oraz autorzy podręczników, publikacji i prac naukowych w tej dziedzinie.
 • Są praktykami i dzielą się doświadczeniem z pracy z matkami karmiącymi i ich dziećmi, wielu prowadzi poradnie laktacyjne i jest Międzynarodowymi Dyplomowanymi Konsultantami Laktacyjnymi (IBCLC) zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.
 • Uczą standardu porady laktacyjnej, który stworzyli, opublikowali i praktykują od 20 lat.
 • Przekazują aktualne protokoły postępowania z matką karmiącą w sytuacjach klinicznych oparte o światowe wytyczne m.in. The Academy Breastfeeding Medicine, Amerykańskiej Akademii Pediatrii.
 • Dbają o wysoki poziom nauczania przekazując wiedzę z ostatnich 3 lat. Mają ogromne doświadczenie w kształceniu, wielu jest nauczycielami akademickimi. Sami się szkolą, aby skuteczniej uczyć. Znają i stosują techniki aktywnego nauczania.
 • Poddają się ocenie uczestników i wyciągają z niej wnioski.

Nasze kursy są cenione przez uczestników głównie za to, że:

 • Są interdyscyplinarne! Przekazują aktualną, popartą wieloletnim doświadczeniem, wiedzę z wielu dziedzin medycyny (neonatologii, pediatrii, ginekologii i położnictwa, alergologii, gastrologii, chirurgii, fizjoterapii, neurologopedii), nie tylko z fizjologii i patologii laktacji.
 • Nikt się nie nudzi! Bo są multimedialne, obfitują w quizy, gry, dyskusje, ćwiczenia w parach i w grupach.
 • Zawierają wyjątkowe warsztaty psychologiczne, które uczą cennych umiejętności przydatnych nie tylko w komunikacji z kobietą w okresie okołoporodowym, ale też z resztą świata...
 • Uczą praktycznie! Podczas praktyk w poradniach laktacyjnych i na oddziałach położniczych nasi trenerzy przekazują swoje umiejętności i doświadczenie praktyczne.
 • Wszystkie nasze kursy uzyskały akredytację Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (jako kursy dokształcające). Prowadzimy zarejestrowane w izbach lekarskich kształcenie podyplomowe lekarzy (przyznajemy punkty edukacyjne). Współpracujemy z Urzędami Pracy oraz Centrum Wolontariatu.

Kursy mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych na poziomie II ogólnym oraz III specjalistycznym wiedzy o laktacji (patrz Poziomy kształcenia).

Kursy umożliwiają ubieganie się o tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego CDL, nadawanego przez CNoL oraz Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta LaktacyjnegoIBCLC, nadawanego przez International Board of Lactation Consultant Examiners IBLCE.

Kursy prowadzone są w oparciu o autorskie programy opracowane przez Magdalenę Nehring – Gugulską i Monikę Żukowską – Rubik oraz Joannę Żołnowską i Agnieszkę Pietkiewicz akredytowane przez NIL i CKPPIP oraz programy kursów specjalistycznych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Kursy odbywają się w Centrum Konferencyjno=Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty w Warszawie ul. Bobrowiecka 9 lub w Domu Pielgrzyma AMICUS w Warszawie, przy ul. Hozjusza 2. Gościmy też na terenie współpracujących z nami PLACÓWEK.


W roku 2017/2018 proponujemy programy kształcenia:

Poziom II ogólny

6 godz. Karmienie piersią w praktyce szpitala (dla szpitali)WIĘCEJ

12 godz. Karmienie piersią - standard w opiece okołoporodowej (dla szpitali) WIĘCEJ

4 godz. Karmienie piersią w praktyce lekarza. WIĘCEJ

23 godz. PROMOTOR KARMIENIA PIERSIĄ (dla nie medyków) WIĘCEJ

10 godz. Kurs dla logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów

Poziom II/III zaawansowany

45 godz. EDUKATOR ds. LAKTACJI - kurs specjalistyczny - Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji WIĘCEJ

12 godz. Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych – standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego  WIĘCEJ

Poziom III specjalistyczny

105 godz. CERTYFIKOWANY DORADCA LAKTACYJNY - kurs dokształcający - Problemy w laktacji WIĘCEJ, certyfikaty: CDL, IBCLC

Warsztaty tematyczne:

7 godz. Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym - warsztaty psychologiczne. WIĘCEJ


Regulamin kształcenia ogólny
Warunki rekrutacji
WYMAGANIA DO UZYSKANIA CERTYFIKATU


OPISY KURSÓW:

KURS PROBLEMY w LAKTACJI

125 - godzinny kurs dokształcający dla lekarzy,

105 godzinny kurs dokształcający dla położnych, pielęgniarek,

które zamierzają prowadzić profesjonalne poradnictwo laktacyjne na poziomie III specjalistycznym i uzyskać Certyfikat Doradcy Laktacyjnego (CDL) lub Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego (IBCLC).

To wiedza interdyscyplinarna z wielu dziedzin medycyny. Specjaliści z wielu dziedzin prowadzący zajęcia patrzą na laktację z wielu stron. Kurs składa się z wykładów i warsztatów (60h), zajęć praktycznych (20h) oraz pracy własnej w wymiarze 25h. Podczas wykładów przekazujemy wiedzę o fizjologii laktacji, zasadach postępowania w czasie karmienia piersią i żywieniu matki i dziecka. Przekazujemy aktualną wiedzę na temat chorób piersi, a także innych schorzeń matki i dziecka mających wpływ na przebieg karmienia. Uczymy jak rozpoznawać przyczyny zdrowotne i psychologiczne zaburzeń laktacji. Bardzo szczegółowo omawiamy i ćwiczymy umiejętność postępowania terapeutycznego w różnych sytuacjach klinicznych. Uczymy jak utrzymać laktację w razie stosowania leków lub czasowych przeciwwskazań ze strony matki lub dziecka. Treści znacznie wykraczają poza poza zakres wiedzy uzyskanej podczas kształcenia przeddyplomowego, ale też podyplomowego w toku specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, pediatrii, neonatologii, ginekologii i położnictwa, medycyny rodzinnej, zdrowia publicznego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Podczas warsztatów z psychologiem uczestnicy poznają zasady dobrej komunikacji, techniki aktywnego słuchania i nabywają umiejętność skutecznej komunikacji, niezbędnej podczas udzielania porad laktacyjnych. Podczas warsztatów z fizjoterapeutą uczą się odpowiednio postępować z niemowlęciem, a podczas zajęć z neurologopedą - poznają tajniki fizjologii i patologii funkcji ssania. Podczas zajęć praktycznych w poradniach laktacyjnych lub na oddziałach położniczych nabywają umiejętności praktyczne niezbędne w pracy z karmiącą matką, uczą się udzielać porad według obowiązującego standardu, prowadzić dokumentację i pracować w zespole. Osoby tak wysoko wykształcone są przygotowane, aby pracować w poradniach laktacyjnych, organizować opiekę laktacyjną, opracowywać procedury i edukować personel w swoich jednostkach pracy (I, II, III poziom referencyjny). Na kurs powinny zgłaszać się osoby, które mają już pewne doświadczenie w pracy z matkami karmiącymi.

Koszt kursu dla pięlęgniarek i położnych  : 2550 PLN (4 sesje teoria- płatne w 3 ratach) + 600 PLN (20 h praktyk).

Koszt kursu dla lekarzy: 3000 PLN (5 sesji, płatne w 3 ratach)+ 900 PLN  (30 h praktyk)

Część teoretyczna kursu odbywa się w Warszawie planowane terminy sesji:

I sesja 27,28,29 września 2018 roku,.......II sesja 25,26,27, października 2018 roku

III sesja 22,23,24, listopada 2018 roku, .....IV sesja 17,18, 19 stycznia 2019 roku

V sesja (tylko dla lekarzy) 21 i 22  lutego 2019 r.


Zapisy na kurs zaczynający się we wrześniu 2018 r. dla pielęgniarek i położnych zostały zakończone. Można zapisać się jeszcze na listę rezerwową.

Na kurs dla lekarzy  i listę rezerwową dla pielęgniarek i położnych można się zapisać tylko poprzez zakładkę "Zapisy na kurs"

Informacje na temat kursu: kursy@kobiety.med.pl lub tel. 667 941 470

Część teoretyczna kursu odbywa się w Warszawie, praktyki również w kilku miastach na terenie Polski - listę miast można znaleźć na górze tej strony w- zakładce "Trenerzy".

Po ukończeniu kursu i wykazaniu odpowiedniej ilości godzin praktyki indywidualnej można zweryfikować nabytą wiedzę i umiejętności przystępując do egzaminów i zdobywając tytuły:

• Certyfikowany Doradca Laktacyjny, tytuł nadawany przez Centrum Nauki o Laktacji CNoL, szczegóły CERTYFIKAT
• Międzynarodowy Dyplomowany Konsultant Laktacyjny, tytuł nadawany przez International Board of Lactation Consultant Examiners IBLCE (Międzynarodowa Rada Egzaminująca Konsultantów Laktacyjnych) szczegóły



Po zapoznaniu się z ofertą przejdź do WYBIERZ KURS.


EDUKATOR do spraw laktacji*

Kurs specjalistyczny - Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

45 - godzinny kurs specjalistycznydla położnych, (może być dofinansowany dla położnych przez ich macierzyste Izby - zgodnie z obowiązującym regulaminem obowiązującej w danej izbie)

które pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oraz móc zatrudnić się w placówkach leczniczych na stanowisku edukator ds. laktacji*obejmując specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią. Kurs przygotowuje położną do zorganizowania opieki laktacyjnej na oddziale I, II i III poziomu referencyjnego. Zgodnie z Nowym Standardem Opieki Okołoporodowej** osoba sprawująca opiekę nad matką w połogu powinna: umieć ocenić technikę karmienia i przebieg laktacji, skorygować nieprawidłowości, edukować w zakresie żywienia matki oraz dziecka, zapobiegać oraz rozwiązywać podstawowe problemy laktacyjne.

Szczególnie polecany również położnym środowiskowym (rodzinnym). Zgodnie z Nowym Standardem Opieki Okołoporodowej** położna rodzinna1) zachęca matkę do karmienia naturalnego noworodka, prowadzi instruktaż i koryguje nieprawidłowości w przebiegu karmienia piersią, ocenia przebieg karmienia naturalnego i czynniki ryzyka niepowodzenia w laktacji oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z laktacją;7) prowadzi edukację zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem: odżywiania matki karmiącej, korzyści z karmienia piersią, rozwiązywania i zapobiegania problemom związanym z laktacją (XIV. 10)

Kurs przedstawia szczegółową wiedzę o laktacji i uczy praktycznie, jak udzielać kobietom właściwego wsparcia w okresie okołoporodowym i na późniejszych etapach laktacji.

Program kursu:

Program znajduje się na stronach Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: Kursy specjalistyczne dla położnych

Kurs odbywa się w Warszawie podczas 2 dwudniowych sesji.

UWAGA!
Kurs, który odbył się w 2017r. otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia

„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”

Nie pośredniczymy w rezerwacji noclegów.

* stanowisko pracy dla położnych zgodnie z Rozp. MZ z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151, poz. 896)
** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.09.2010 (nowelizacja
dn. 20 września 2012 roku (Dz.U.12.1100 z dn. 4.10. 2012).

Informacje na temat kursu: cnol@kobiety.med.pl tel: 725 256 211


Po zapoznaniu się z ofertą przejdź do WYBIERZ KURS.


Kurs dla logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów - terapeutów wczesnej interwencji

10 - godzinny kurs przeznaczony dla specjalistów - logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów, którzy pracują z noworodkami i niemowlętami i chcą poszerzyć wiedzę na temat karmienia naturalnego.

Celem kursu jest przygotowanie tej grupy zawodowej do pracy w ramach zespołu terapeutycznego w szpitalu lub poradni. Wiedza przekazana na kursie obejmuje zarówno zagadnienia z fizjologii laktacji jak i wprowadza w obszar problemów laktacyjnych wynikających z zaburzeń ssania.  Stawiania diagnozy i podejmowania skutecznej interwencji uczymy w oparciu o Protokół Oceny Umiejętności Ssania(POUS).

Kurs odbędzie się w Warszawie w terminie:

- 12-13 kwietnia 2018r.

Koszt: 780 zł

W cenie szkolenia zawarte są: materiały, przerwy kawowe, 2 obiady.

Zapisy już dostępne w zakładce "Zapisy na kursy"
Informacje na temat kursu: cnol@kobiety.med.pl tel: 725 256 211
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przed planowanym terminem rozpoczęcia.




PROMOTOR KARMIENIA PIERSIĄ

Kurs dla nie medyków pozytywnie zakręconych na sprawy karmienia piersią

23 - godzinny kurs przeznaczony dla osób o zawodach niemedycznych, które chcą stać się PROMOTORAMI KARMIENIA PIERSIĄ, poszerzyć wiedzę na temat karmienia naturalnego, pragną promować karmienie naturalne w środowisku lokalnym, pomagać matkom karmiącym zakładając lokalne grupy wsparcia (liderki grup wsparcia) lub tworząc portale i fora internetowe, mają pomysły na akcje promocyjne na rzecz tworzenia systemu wsparcia matek karmiących. Kurs obejmuje zarówno zagadnienia z fizjologii laktacji, postępowania w karmieniu piersią, ale też z historii promocji karmienia naturalnego w Polsce i na świecie, metod promocji karmienia naturalnego, różnych form pomocy matkom karmiącym. Dodatkowo oferujemy 5 h praktyk w szpitalu/poradni laktacyjnej oraz 3 h w organizacjach pozarządowych promujących karmienie piersią. Praktyki pokazują pracę doradcy laktacyjnego, z którym powinien nawiązywać współpracę promotor.

Kurs nie przygotowuje do prowadzenia poradnictwa laktacyjnego. Porada laktacyjna jest świadczeniem wymagającym szerokiej wiedzy medycznej, którą zdobywa się w trakcie kształcenia przed i podyplomowego położnych, pielęgniarek i lekarzy oraz specjalistycznych kursów takich jak Problemy w laktacji, czy Edukator do spraw laktacji.

Dyplom PKP nie daje uprawnień do udzielania porad laktacyjnych.


Szkolenie teoretyczne obejmuje:

- dwie 2-dniowe sesje (piątek-sobota)

- korzyści płynące z karmienia piersią - jak przekonać nieprzekonane mamy?

- prawidłowy przebieg laktacji - jak go osiągnąć?

- co może zaburzać laktację - jak radzić matce?

- promocja i systemy wsparcia karmienia piersią w Polsce i na świecie

- raport o stanie karmienia piersią w Polsce

- prawa matek karmiących

- odżywianie w czasie laktacji

- możliwości i zasady zdobywania środków na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności karmienia naturalnego.

Szkolenie praktyczne:

- prawidłowa technika karmienia piersią

- ocena przebiegu karmienia piersią

- gdzie się kończą moje kompetencje?

- kiedy potrzebna jest pomoc doradcy laktacyjnego - położnej, lekarza? czy znam takiego w mojej okolicy?

- jak zorganizować akcję promocyjną na rzecz karmienia piersią,

- jak animować działania w środowisku lokalnym,

- jak tworzyć lobbing na rzecz karmienia piersią i poradnictwa laktacyjnego wobec lokalnych i krajowych władz,

koszt: 790 zł teoria + 200 zł (5h praktyk).
W cenie szkolenia zawarte są: materiały, przerwy kawowe, obiady.

Po kursie zalecamy odbycie 3h praktyk w organizacji promującej zdrowie, a szczególnie karmienie piersią. Polecamy organizacje Honorowych Promotorów Karmienia Piersią.

Informacje na temat kursu w Warszawie: cnol@kobiety.med.pl tel 725 25 62 11



KARMIENIE PIERSIĄ - STANDARD OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ

12 - godzinny kurs dokształcający, przeznaczony dla placówek, które podejmą wdrażanie nowych standardów opieki okołoporodowej* oraz położnych, pielęgniarek, lekarzy, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych sprawują opiekę nad kobietą podczas ciąży, porodu, połogu i chcą dostosować styl pracy do nowych wymagań.

Zgodnie z nowymi standardami opieki okołoporodowej* lekarze i położne mają obowiązek otoczyć kobietę szeroko rozumianą opieką laktacyjną: prowadzić edukację na temat karmienia piersią, inicjować rozpoczęcie laktacji, udzielać instruktażu i rozwiązywać podstawowe problemy laktacyjne.

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem wchodzi w życie 6 miesięcy od daty ogłoszenia

Kurs uczy jak realizować nowe standardy w praktyce; jego program obejmuje następujące zagadnienia:

Przygotowanie kobiety w ciąży do karmienia piersią;

Przebieg procedury pierwszego kontaktu matki z dzieckiem po porodzie;

Zasady postępowania w karmieniu piersią w pierwszych dobach po porodzie;

Wspieranie matek karmiących piersią w ciągu pierwszych miesięcy laktacji.

Dzięki szkoleniu, jego uczestnicy będą potrafili:

• edukować kobietę ciężarną w zakresie karmienia piersią na każdym etapie ciąży

• przygotować kobietę w ciąży w sposób praktyczny do karmienia piersią z uwzględnieniem czynników ryzyka zaburzeń laktacji

• promować karmienie piersią w okresie poporodowym

• umożliwić matce i dziecku pierwsze karmienie w kontakcie „skóra do skóry”

• ocenić technikę karmienia piersią oraz skorygować nieprawidłowości

• nauczyć matkę prawidłowej techniki karmienia piersią

• nauczyć matkę zasad prawidłowego postępowania podczas laktacji oraz monitorowania przebiegu karmienia

•ocenić skuteczność karmienia piersią

•rozwiązać podstawowe problemy laktacyjne lub skierować do doradcy laktacyjnego

• nauczyć ręcznego odciągania pokarmu

• wspierać matkę karmiącą w sytuacjach trudnych

Cena: 7500 zł

Metody nauczania: preferujemy metody aktywizujące uczestników - scenki, dyskusje, pracę w zespołach, wykłady w formie informacyjno-konwersacyjnej jak też warsztaty praktyczne, które - na życzenie Zamawiającego kurs - mogą być realizowane na oddziałach szpitala, przy pacjentkach.

Sposób i miejsce realizacji kursu: zajęcia trwają 2 dni – po sześć godzin (zegarowych). Oferujemy możliwość zamawiania szkolenia przez placówki ochrony zdrowia, okręgowe izby pielęgniarek i położnych i inne zainteresowane podmioty.



Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych – standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego

12 - godzinny kurs dokształcający przeznaczony dla personelu szpitali III poziomu referencyjnego oraz oddziałów intensywnej terapii noworodka, którzy pragną sprawować nowoczesną opiekę nad matką i dzieckiem sprzyjającą wczesnej stymulacji laktacji i nakierowaną na żywienie dzieci mlekiem kobiecym.

Partnerem kursu jest Fundacja Bank Mleka Kobiecego

Program kursu obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

- Korzyści zdrowotne dla dziecka urodzonego przedwcześnie i chorego żywionego mlekiem matki biologicznej

- Problemy zdrowotne noworodków a karminie piersią, ze szczególnym uwzględnieniem wcześniactwa

- Rozbudzanie i utrzymywanie laktacji, pozyskiwanie siary i inne procedury z wykorzystaniem laktotechnologii

- Postępowanie z mlekiem matki dla dziecka zdrowego i chorego w domu i w szpitalu

- Najczęstsze problemy laktacyjne matek wcześniaków

Cena: 7500 zł

Metody nauczania: preferujemy metody aktywizujące uczestników - scenki, dyskusje, pracę w zespołach, wykłady w formie informacyjno-konwersacyjnej jak też warsztaty praktyczne, które - na życzenie Zamawiającego kurs - mogą być realizowane na oddziałach szpitala, przy pacjentkach.

Sposób i miejsce realizacji kursu: zajęcia trwają 2 dni – po sześć godzin (zegarowych). Oferujemy możliwość zamawiania szkolenia przez placówki ochrony zdrowia, okręgowe izby pielęgniarek i położnych i inne zainteresowane podmioty.


KARMIENIE PIERSIĄ W PRAKTYCE SZPITALA

Krótki, 6-ścio godzinny kurs jednodniowy, łatwy do zorganizowania dla pracowników szpitala oraz POZ. Omawia podstawowe zasady postępowania podczas rozpoczynania i prowadzenia laktacji u matek na oddziałach szpitalnych. Pozwala zrozumieć mechanizmy rządzące laktacją oraz psychikę kobiety w okresie okołoporodowym. Pokazuje jak zapewnić pacjentkom sukces w karmieniu piersią, aby zadowolone opuszczały szpital. Stanowi narzędzie motywujące personel szpitala do zmiany rutynowych praktyk zaburzających fizjologiczny przebieg karmienia piersią. Jest zaczątkiem dobrych zmian w organizacji opieki okołoporodowej.

Koszt kursu: od 3000 pln (cena za szkolenie grupy osób, obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe oraz materiały)

Koszt może ulec indywidualnej modyfikacji w zależności od potrzeb i możliwości Zamawiającej placówki.


KARMIENIE PIERSIĄ W PRAKTYCE LEKARZA *

3 – godzinne warsztaty ukazujące tajniki ludzkiej laktacji. Od anatomicznych i fizjologicznych mechanizmów poprzez techniczne aspekty aż do problemów zdrowotnych matki i dziecka, które spotyka lekarz w praktyce. Poprzez aktywne zajęcia, quizy, rozwiązywanie przypadków i grę zespołową uczymy się praktycznie jak właściwie postępować z matką karmiącą w różnych sytuacjach klinicznych.

alt

Zapraszamy lekarzy, którzy w swojej pracy zawodowej sprawują opiekę medyczną nad niemowlętami i małymi dziećmi oraz kobietami w okresie ciąży porodu i połogu.

Terminy do uzgodnienia z zamawiającą placówką.







Po zapoznaniu się z ofertą przejdź do ZAPISY NA KURSY




Share
 

Newsletter

Login:

Email:

Kalendarz

« < Luty 2018 > »
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

---Promują karmienie piersią

Kursy CNoL

 

 

FTK

Osobą prawną prowadzącą placówkę jest Fundacja Twórczych Kobiet.


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.