logo

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Laktacyjny Leksykon Leków

Musisz podać lek matce karmiącej? Przeczytaj najpierw artykuł: Czy można podawać leki matkom karmiącym?

Masz obawy? Szukasz wiarygodnych źródeł? Najlepszym ze znanych nam leksykonów jest napisany przez Prof. Thomas`a W. Hale`a: Medications and mothers’ milk, aktualizowany co dwa lata. Korzystamy z niego od wielu lat, dobierając precyzyjnie dawkę i sposób podawania każdego leku naszym pacjentkom. Obecnie jest dostępna jego 15-sta edycja wydana w 2012 roku przez Hale Publishing, Amarillo Texas, dostępna tu: www.iBreastfeeding.com. Możesz zamówić ją też w naszym sklepiku.

Profesor Hale stworzył kategorie ryzyka stosowania leków podczas laktacji (Hale's Lactation Risk Categories), które ułatwiają lekarzom podejmowanie decyzji dotyczących leczenia. Aby pomóc polskim lekarzom i pacjentom szybko zorientować się w jakiej kategorii znajduje się lek przygotowaliśmy dla Was spis leków uszeregowany alfabetycznie według nazw międzynarodowych z określeniem kategorii ryzyka laktacyjnego według  Prof. Hale’a oraz według kategorii ryzyka ciążowego według FDA (Food and Drug Administration). Właściwości leku, czas po jakim przenika do pokarmu, wpływ na dziecko przy konkretnych dawkach na podstawie badań klinicznych, pozostałe informacje - znajdziecie w opisanej wyżej publikacji. Skrócony leksykon powstał za zgodą i przy udziale Prof. T. Hale (Thank you!).

Poniżej prezentujemy dodatkowo kilka przydatnych artykułów i opracowań dotyczących leków i badań diagnostycznych wykonywanych podczas laktacji.

WEJDŹ i SPRAWDŹ LEK:

Laktacyjny Leksykon Leków

INFORMACJE PRZYDATNE DO KORZYSTANIA Z LEKSYKONU:

Kategorie ryzyka laktacyjnego według Prof. Hale`a:

L1 „najbezpieczniejsze”

Grupa ta obejmuje leki, które były przyjmowane podczas laktacji przez dużą liczbę matek bez żadnego zaobserwowanego negatywnego efektu u karmionego dziecka. Na lekach z tej grupy były przeprowadzane badania wśród matek karmiących piersią, które nie wykazały ryzyka dla dziecka ani możliwości odległego działania szkodliwego. Obejmuje także produkty lecznicze niedostępne drogą doustną dla dziecka.

L2 „bezpieczniejsze”

Grupa ta obejmuje leki, które były stosowane u ograniczonej liczby matek, które na wykazały działań niepożądanych u karmionych dzieci. Grupę tą stanowią także leki, dla których istnienie ryzyka po zastosowaniu leku jest mało prawdopodobne.

L3 „prawdopodobnie bezpieczne”

Nie istnieją kontrolowane badania na grupie kobiet karmiących piersią, jednakże ryzyko niepożądanego działania leku u karmionego dziecka jest możliwe. Tyczy się także leków, dla których badania wykazały tylko minimalny niezagrażający efekt niepożądany. Lek należący do tej grupy powinien być podany tylko wtedy, gdy korzystny efekt przewyższa ryzyko, które niesie dla karmionego dziecka. Ponadto wszystkie nowe leki, które nie mają przeprowadzonych odpowiednich badań, są automatycznie kwalifikowane do tej grupy, co jest niezależne od tego, jak bardzo mogą być bezpieczne dla karmionego dziecka.

L4 „prawdopodobnie szkodliwe”

Dla leków z tej grupy istnieją dowody szkodliwego wpływu na karmione dziecko albo wytwarzanie mleka, jednakże korzyści z ich zastosowania u matek karmiących mogą być akceptowalne pomimo ryzyka dla dziecka (np. jeżeli zastosowanie leku jest niezbędne dla ratowania życia albo z powodu zagrażającej poważnej choroby, w sytuacji, w której nie ma możliwości zastosowania innego, bezpieczniejszego preparatu lub jest on nieskuteczny).

L5 „szkodliwe”

Badania na grupie matek karmiących piersią wykazały istotne i udokumentowane ryzyko dla dziecka w oparciu o doświadczenia na ludziach. Grupę tą stanowią także leki o wysokim ryzyku szkodliwości dla dziecka. Ryzyko zastosowania leku z tej grupy u kobiety karmiącej piersią stanowczo przewyższa każdą możliwą korzyść z karmienia. Leki z tej grupy są przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią.

Kategorie ryzyka stosowania leku w ciąży wg FDA

Kategorie ryzyka stosowania poszczególnych preparatów leczniczych w ciąży zostały określone dla niemalże wszystkich stosowanych środków. Obecnie producenci leków dostarczają szczegółowych informacji o ryzyku jakie stanowi dla płodu stosowanie preparatu leczniczego w ciąży. W przedstawionej liście niektóre leki znajdują się w więcej niż jednej grupie ryzyka ciążowego, co wynika ze specyficznego, często odmiennego, działania na płód w zależności od okresu ciąży.

A – Do tej grupy należą leki, dla których przedstawiono kontrolowane badania kliniczne wykazujące brak ryzyka dla płodu podczas stosowania w pierwszym trymestrze ciąży oraz nie ma dowodów  ryzyka stosowania w późniejszym okresie ciąży, a możliwość szkodliwości dla płodu wydaje się mało prawdopodobna.

B – Badania  przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały ryzyka dla płodu, jednakże leki w tej grupie nie mają badań przeprowadzonych na kobietach w ciąży. W tej grupie znajdują się także leki, dla których w badaniach na zwierzętach zaobserwowano efekt niepożądany u płodu (inny niż zmniejszenie płodności), którego istnienia nie potwierdziły kontrolowane badania u kobiet ciężarnych w pierwszym trymestrze ciąży oraz nie ma dowodów ryzyka stosowania w późniejszym okresie ciąży.

C – Do tej grupy należą leki, dla których zaobserwowano w badaniach na zwierzętach działania niepożądane u płodu (teratogenność, embriotoksyczność lub inne) oraz, dla których nie ma kontrolowanych badań przeprowadzonych na kobietach ciężarnych albo badania na zwierzętach i u ludzi są niedostępne. Lek z tej grupy powinien być zastosowany tylko w przypadku, kiedy oczekiwany efekt przewyższa ryzyko.

D – Dla leków z tej grupy istnieją dowody szkodliwego działania  na ludzkie płody, ale z ich zastosowanie u kobiet ciężarnych jest akceptowalne pomimo ryzyka (np. jeśli zastosowanie leku jest konieczne w sytuacji zagrożenia życia albo poważnej chorobie w których nie można zastosować leku bezpieczniejszego lub jest on nieskuteczny).

X – Grupę tą stanowią leki, dla których w badaniach na zwierzętach albo u ludzi udowodniono istnienie nieprawidłowości płodu i/lub istnieją dowody na ryzyko dla płodu oraz ryzyko zastosowania tych leków u kobiet ciężarnych przewyższa wszelkie korzyści. Leki z tej grupy są przeciwwskazane w u kobiet w ciąży oraz u kobiet, które mogą zajść w ciążę.

WYKAZ SKRÓTÓW

D. - dawka

duże D. - stosowany w dużych dawkach

now. - w okresie noworodkowym

wcześniak - stosowany w pierwszych tygodniach u matki wcześniaka

trym. - trymestr

przewl. - podczas stosowania przewlekłego

późno - w późnym okresie laktacji

mc - miesiące

lecz. - stosowany w dawce leczniczej

miejsc. - podczas stosowania miejscowego

p.o. - podczas stosowania doustnego

i.v. - podczas stosowania dożylnego

p.v. - podczas stosowania dopochwowego

narkot. - stosowany jako narkotyk (środek odurzający)


ARTYKUŁY I OPRACOWANIA NA TEMAT LEKÓW I BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W OKRESIE LAKTACJI

Karmienie piersią po zastosowaniu radiofarmaceutyków - wskazany czas ograniczenia karmienia. Opr. P. Nehring

Leki stosowane do leczenia objawu Raynaud u kobiet karmiących w Polsce 2016 – dane dostępne w internecie, m.in. na stronie Urzędu Rejestracji Leków i Produktów Leczniczych, bazie leków Lactmed + Hale T. Medications and Mother’s Milk 2010, 2014. Opr dr n. med. M. Żukowska-Rubik

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Share
 

Newsletter

Login:

Email:

Kalendarz

« < Luty 2018 > »
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

---Promują karmienie piersią

Kursy CNoL

 

 

FTK

Osobą prawną prowadzącą placówkę jest Fundacja Twórczych Kobiet.


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.