logo

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Certyfikat CDL
alt

Nadając tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego potwierdzamy, że według naszej oceny położna, lekarz, pielęgniarka nabyli odpowiednią wiedzę (III poziom wiedzy o laktacji) i umiejętności, aby profesjonalnie i odpowiedzialnie prowadzić specjalistyczne poradnictwo laktacyjne. Potrafi korzystać z nauki o laktacji, interdyscyplinarnej wiedzy medycznej i psychologicznej zgodnej z aktualnymi standardami. Umie prowadzić dokumentację porady laktacyjnej oraz pracować w zespole.

Certyfikat uzyskują osoby, które w ramach kształcenia podyplomowego odbyły kurs medyczny "Problemy w laktacji", zaliczyły praktykę nadzorowaną i indywidualną, zdały egzamin teoretyczny i praktyczny przed egzaminatorami CNoL. Są dobrze przygotowane, aby uczyć matki prawidłowego postępowania w laktacji, udzielać im pomocy i wsparcia w okresie okołoporodowym i w czasie karmienia piersią, nawet w najtrudniejszych problemach, stosownie do swoich kwalifikacji zawodowych.

Certyfikat CDL jest ceniony przez pracodawców. Pracownik w przebiegu kształcenia w CNoL uzyskuje dodatkową wiedzę i umiejętności, których nie nabył w toku kształcenia przeddyplomowego. Certyfikat pomaga w zatrudnianiu doradców w szpitalach lub tworzeniu własnych poradni i punktów laktacyjnych. Nie uprawnia jednak do udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż wynikające z posiadanych kwalifikacji zawodowych. Nie jest certyfikatem zawodowym. Dopóki nie zarejestrujemy zawodu...

Z historii...
Decyzję o nadawaniu pierwszego, polskiego certyfikatu w dziedzinie wiedzy o laktacji podjęliśmy 2.11.2006, kiedy nie powiodła się kolejna próba rejestracji popularnego na świecie zawodu konsultanta laktacyjnego. Oto opinia Ministerstwa Zdrowia na temat rejestracji zawodu: Konsultanci krajowi w dziedzinie pediatrii (prof. Anna Dobrzańska), pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego (mgr Leokadia Jędrzejewska) oraz Departament pielęgniarek i położnych nie widzą uzasadnienia dla rejestracji nowego zawodu. Jedynie pani Prof. Ewa Helwich, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii wyraziła się przychylnie. Zaproponowała również „rozwiązanie kompromisowe”: certyfikat możliwy do uzyskania przez przedstawiciela zawodu medycznego po odbyciu przewidzianego przepisami szkolenia. Centrum Nauki o Laktacji od 2006 roku podjęło trud opracowania programu, przygotowania szkoleń teoretycznych i praktycznych, egzaminowania i nadawania certyfikatu. Serdecznie dziękujemy Pani profesor za wyrazy wsparcia i docenienie naszej ciężkiej pracy na niwie promocji profesjonalnego poradnictwa laktacyjnego.
Dziś...
Certyfikat Doradcy Laktacyjnego (CDL) jest przeznaczony dla przedstawicieli zawodów medycznych. Do roku 2010 dopuszczano też kandydatów spoza medycznych profesji, musieli podjąć dłuższą ścieżkę edukacji. Jednak decyzją Rady Szkoły z dnia 15.05.2010 od roku 2011 dopuszczamy tylko zawody medyczne (lekarz, położna, pielęgniarka). Po 7 latach następuje weryfikacja wiedzy i zaangażowania zawodowego. Wykaz osób, które uzyskały certyfikat CDL oraz ważność certyfikatu można znaleźć w DORADCY.

Warunki uzyskania certyfikatu CDL2018:
- spełnienie warunków wstępnych dla kandydatów wg Standardów CDL (poniżej)
- odbycie i zaliczenie kursu 85 – godzinnego Problemy w laktacji (60h kurs + 25h praca własna)
- odbycie i zaliczenie minimum 20 godzin praktyki nadzorowanej.
- odbycie praktyki indywidualnej w wymiarze 500 godzin (udokumentowanie bezpośrednio udzielanych porad laktacyjnych) ,
- uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego i praktycznego (koszt egzaminu teoretycznego w 2018 roku 150 PLN, praktycznego – 180 PLN)

TYTUŁ CDL dla IBCLC

Uwaga! Konsultant IBCLC, który chce uzyskać CDL powinien zarejestrować się wybierając ścieżkę: Egzamin CDL po kursach 2003-2008. następnie otrzyma deklarację do wypełnienia i odesłania do sekretariatu CNoL wraz z załącznikami.


Share
 

Newsletter

Login:

Email:

Kalendarz

« < Luty 2018 > »
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

---Promują karmienie piersią

Kursy CNoL

 

 

FTK

Osobą prawną prowadzącą placówkę jest Fundacja Twórczych Kobiet.


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.